Wil jij financieel een bijdrage leveren om het werk van City at Home (City Hearts) te ondersteunen? Dat kan op het onderstaande rekeningnummer.
NL 12 INGB 0009347985 t.n.v. Stichting City Hearts Nederland.

Stichting City at Home is ANBI geregistreerd.
Heb je interesse in ons fondsenplan, mail ons: info@cityathome.nl
Kvk- nummer: 74881736

Documenten: